Angela Dirven +31 (0)6 41 43 02 51 Marjolein Wagter +31 (0)6 14 18 95 36
Angela Dirven
+31 (0)6 41 43 02 51
Marjolein Wagter
+31 (0)6 14 18 95 36
 

Around and About

Twee vrouwen en een 1 meter 50 hoge bol.

Twee vrouwen die elkaar aftasten in hun zoektocht naar een gezamenlijke balans. Soms zacht en speels, soms krachtig en uitdagend. Soms samen, soms alleen.
Vloeiende acrobatische figuren op en rondom deze verlichte bol zorgen voor een mooi visueel schouwspel.

Ook geschikt voor een avond- of binnenprogramma.
  English Golden Girls >
 

Around and About

Two women and a 1 meter 50 high ball.

Two women exploring each other in their search for a joint balance. Sometimes soft and playful, sometimes powerful and challenging. Sometimes together, sometimes alone.
Fluent acrobatic figures on and round this lighted ball make a beautiful visual spectacle.

Also suitable for an evening or inside programm.
  Nederlands Golden Girls >
 

Golden Girls

The Golden Girls nemen hun vak héél serieus. Iedere beweging van hun acrobatiekact dient perfect en met elegantie te worden uitgevoerd. Maar hoe onverstoorbaar blijven zij als het niet helemaal loopt zoals bedoeld? Als de één een verkeerde beweging inzet of de voet van de ander in een decolleté blijft steken?

The Golden Girls: Stoere vrouwenacrobatiek verpakt in een komisch jasje.
< Around and About English  
 

Golden Girls

Duo Marange presents ’The Golden Girls’The Golden Girls take their job very seriously. Every movement of their acrobatic performance should be carried out perfectly and with elegance. But how imperturbable are they if things don’t go the way they planned. If one starts a wrong movement or the foot of the other gets stuck in a décolleté?

The Golden Girls: Strong women acrobatics in a comical way.
< Around and About Nederlands  
 

about ...

Duo Marange is een nieuw duo bestaande uit Marjolein Wagter en Angela Dirven.

Marjolein Wagter, ook bekend van Compagnie with Balls en docent bij circus Elleboog in Amsterdam.
Angela Dirven, de helft van het acrobatenduo Oddlings, freelancer voor Circus Elleboog en acrobatiekdocente in Utrecht.


Duo Marange is een origineel, acrobatisch vrouwenduo. Zij vullen elkaar goed aan in hun vloeiende bewegingen.
< Around and About English Golden Girls >
 

about ...

Duo Marange is a new duo, existing from Marjolein Wagter and Angela Dirven.

Marjolein Wagter is also known from Compagnie with Balls and teacher at Circus Elleboog in Amsterdam.
Angela Dirven, part from Oddlings, freelancer for Circus Elleboog and acrobatics teacher in Utrecht.


Duo Marange is an original acrobatic female duo. They complement each other very well in their fluent movements.
< Around and About Nederlands Golden Girls >

Around and About


theater

Around and About


straattheater

Golden Girls


theater

Golden Girls


straattheater